ACHTERGRONDEN‎ > ‎

stadsvisie: Nijmegen 2020

De stadsvisie van de gemeente Nijmegen op 2020 wordt samengebald in tien principes, leidraad voor het gemeentebestuur:

1. Wij koesteren onze bijzondere geschiedenis, onze unieke ligging, onze identiteit als kennis- en studentenstad en de eigengereide en sociale instelling van de Nijmegenaren.

2. De kracht van de stad ligt in experiment en vernieuwing, in bedrijven, instellingen, broedplaatsen en netwerken naast al wat in onze lange geschiedenis is opgebouwd en nog steeds succesvol is.

3. Nijmegen wil een moderne sociale stad zijn met ruimte en kansen voor iedereen, waar burgers, instellingen, bedrijven en overheid samen werken aan een aanvaardbaar bestaan voor allen.

4. Nijmegen wordt nog mooier door te werken aan de ruimtelijke kwaliteit op bijzondere plekken, met respect voor het eigen karakter van de wijken.

5. De bereikbaarheid van en in de stad verbeteren we met voorrang voor hoogwaardig openbaar vervoer en fietsers.

6. Wij investeren samen met bedrijven en bewoners in een duurzame stad: energieneutraal, schoon en groen.

7. Onze toppositie op het gebied van life sciences versterken we door vooral in te zetten op verbindingen tussen gezondheid, voeding en beweging.

8. Nijmegen wil een Europese stad zijn waar grensoverschrijdend gewerkt, geleerd en geleefd wordt.

9. Nijmegen staat voor regionale samenwerking waarbij de keuze voor partners en vorm afhankelijk is van het onderwerp.

10. De gemeente Nijmegen wil een moderne, betrouwbare en rechtvaardige overheid zijn, minder hindermacht en meer facilitator.

(uit: Stad in zicht, Nijmegen 2020)

Het is de vraag of dit 10 punten programma wel specifiek voor Nijmegen geldt. Vul in bovenstaande 10 principes een andere stad in en men zal zien dat die 10 principes gelden voor elke grensstad.

Comments