ACHTERGRONDEN‎ > ‎

Wel of geen donjon?

In de loop van dit jaar moet duidelijk worden of er wel of geen donjon komt in het Valkhofpark. Het bestemmingsplan is inmiddels goedgekeurd en bij de Raad van State overeind gebleven. Het is nu aan de stichting donjon om met een haalbaar plan te komen. Vooral een financieel haalbaar plan. Want na het afhaken van huurders als de universiteit, het Valkhof museum en het regionaal toerisme buro, ligt daar voor hen de uitdaging. Lukt dit niet voor januari dan zou het sprookje wel eens uit kunnen zijn.

De Gelderlander meldde woensdag 2 november dat er een huurder gevonden was. Of zou zijn, want wie die huurder is wordt pas in januari bekend gemaakt. De vraag is waarom daarmee wordt gewacht, terwijl juist de aard van de huurder van groot belang zal zijn. De invulling van de donjon in een monumentaal park ligt immers gevoelig. Dat wat betreft de invulling wordt gesproken van een beleveniscentrum roept derhalve vragen op. Ook hier wordt in het midden geladen wat hiermee wordt bedoeld.

Bij de tegenstanders van de donjon, voor wie die culturele en naatuurwaarden van het park het belangrijkst zijn, roept het vooral vragen op. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de bezoekersstroom in het park en daarmee voor de sfeer in het park? En is dit ook de inhoud die de gemeenteraad voor ogen had toen werd ingestemd met de plannen voor de bouw van de donjon?

Die zelfde gemeenteraad nam in juli een motie aan waarin het college van burgemeester en wethouders werd opgedragen snel na het zomerreces te komen met een plan voor de herinrichting van het park en dit los te koppelen van de herbouw van de donjon. Nu – in november – lijkt daar nog weinig van zijn te komen. Als we het artikel in de Gelderlander mogen geloven wordt de herinrichting van het park juist overgelaten aan de bouwers van de donjon. Waarbij tegenstanders zich dan weer afvragen of de cultuurhistorie en de natuurwaarden bij hen wel in zulk goede handen zijn.

In de motie van juli neemt de Raad een voorschot op de herinrichting. Er wordt gesproken over meer licht op het centrale terrein en het realiseren van faciliteiten voor de evenementen in het park. Waarmee een derde partij in beeld komt: de evenementen. Het maakt de vraag waarmee de ontwerpers van het park voor staan duidelijk: wordt dit een belevenispark met veel evenementen, waar ook nog wat plaats is voor cultuurhistorie en natuur? Of komen cultuur-historie en natuur centraal te staan en moeten de anderen zich daaraan aanpassen?

Comments