ACHTERGRONDEN

De bus en de Burchtstraat

De lijnvoering van de bussen door het centrum is al decennia een punt van discussie in Nijmegen. Wethouder van Hees voegt er een nieuw hoofdstuk aan toe. Wordt dit eindelijk het laatste hoofdstuk .... ?  
(22-12-2016)

        Lees meer

Bomenkap in de Beerendonck

Op één van de mooiste plekken van de Beerendonck worden bomen gekapt voor een luxe sauna. Lees alles over de achtergronden.
(25-11-2016)

        Lees meer

Hoe staat het met de donjon?

Rond de jaarwisseling moet duidelijk worden of er wel of geen donjon komt in het park.  En hoe het nu verder gaat met de verbetering van het park. Voorlopig is er nog veel onduidelijk en dat baart ook wat zorgen.
(25-11-2016)

        Lees meer

Vervoer van de toekomst

De ontwikkelingen in het vervoer en het openbaar vervoer gaan hard. Elektrische auto's en zelfrijdende auto's komen steeds dichterbij. Ook in onze eigen regio zijn er al voorbeelden te vinden. Welke kant kan het uitgaan?
(22 - 7 - 2016)

Lees meer

Nijmegen Green Capital 2018

Nijmegen is gekozen tot European Green Capital 2018. Maar wat houdt dat nu precies in.
(12-7-2016) 


Agroforestry
 
Op 20 juni organiseert de Broeikas een diner pensant met als onderwerp "landbouw en natuur". Daarbij zal ook het thema "agroforestry" aan de orde komen. Dit is een vorm van landbouw die in veel landen al wordt toegepast, maar in Nederland nog weinig bekend is ...
 (13-6-2014)
 
 
Beeldkwaliteit Valkhofpark met Donjon
 
Het collge van B. en W. heeft het beeldkwaliteitplan m.b.t. de bouw van de donjon in het Valkhofpark vrijgegeven voor inspraak. Hier vindt u de reactie van het platform tot behoud
van het Valkhofpark...
(3-10-2013)
 

Stadslandbouwbeleid
 
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een discussienota over dit thema naar de Raad gestuurd. Een nogal teleurstellende nota...
(3-6-2013)


Het nut van een lokale energiecoöperatie
 
Een lokale (of regionale) energie coöperatie kan een nuttige bijdrage leveren aan het verduurzamen van de regio...Heide in de Nederlandse natuur
 
In de discussie rond Heiderijk komt nogal eens naar voren dat het heide een niet natuurlijk landschap zou zijn. Het bos dat voor de kap moet wijken wordt daarentegen aangeprezen als echte (Nederlandse) natuur. Daarover valt nog wel wat meer te zeggen...